Velkommen til Seljord Personal

Seljord Personal AS er eit ressurssenter for arbeid og helse. 
Hovudoppgåva er å motivere arbeidssøkjarar slik at dei når sine mål. Dette gjer vi gjennom samtaler, kompetansekartlegging, arbeidstilpasning og jobbformidling med bistand. Vi legg og stor vekt på fysisk aktivitet og heilhetleg helseretta tenkning. Seljord Personal yter tenester til det lokale næringsliv og samarbeider med private og offentlege bedrifter i høve arbeidstrening og jobbformidling. På denne måten vert vi kjent med arbeidsøkjarane og kva ynskje og behov den enkelte har.
 

Read More

Verdigrunnlag Seljord Personal

Seljord Personal AS er opptatt av at vi skal vera tydelege på kva verdiar vi sett høgt. Dette har vore drøfta i personalgruppa i prosessen med å lage ei personalhandbok og som resultatet av dette arbeidet har vi sett desse verdiane høgast. 

Kompetanse - Ansvarleg - Respekt – Truverdig

Desse verdiane er ein del av Seljord Personal sin styringspyramide.

I toppen av pyramiden finn vi Seljord Personal sin visjon: 
 

- Ein arena for utvikling

Read More

Lyst til å jobbe hos oss?

Me er alltid på utkikk etter flinke folk som ynskjer å bruke sin kompetanse til å hjelpe andre. Hvis du er ei eller ein slik person så send gjerne ein åpen søknad til post@seljordpersonal.no


PRESSEMELDING - Fusjon med Idea Kompetanse AS

Til kunder, leverandører og sammarbeidspartnere til Seljord Personal AS

Seljord Personal fusjonerer med IDEA Kompetanse AS

For mer Info, se link under

Pressemelding Fusjon

Read More

PRESSEMELDING

Samanslåing med Idea Kompetanse AS

Read More