Verdigrunnlag Seljord Personal

Seljord Personal AS er opptatt av at vi skal vera tydelege på kva verdiar vi sett høgt. Dette har vore drøfta i personalgruppa i prosessen med å lage ei personalhandbok og som resultatet av dette arbeidet har vi sett desse verdiane høgast. 

Kompetanse - Ansvarleg - Respekt – Truverdig

Desse verdiane er ein del av Seljord Personal sin styringspyramide.

I toppen av pyramiden finn vi Seljord Personal sin visjon: 
 

- Ein arena for utvikling

Read More