Serviceavdeling

Seljord Personal har som ledd i arbeidstrening muligheter til å ta på seg ulike serviceoppdrag. Typiske oppgaver vi utfører er å slå gress, ordne med ved, rydding, flyttehjelp eller måking av snø om vinteren.