Velkommen til Seljord Personal

Seljord Personal AS er eit ressurssenter for arbeid og helse. 
Hovudoppgåva er å motivere arbeidssøkjarar slik at dei når sine mål. Dette gjer vi gjennom samtaler, kompetansekartlegging, arbeidstilpasning og jobbformidling med bistand. Vi legg og stor vekt på fysisk aktivitet og heilhetleg helseretta tenkning. Seljord Personal yter tenester til det lokale næringsliv og samarbeider med private og offentlege bedrifter i høve arbeidstrening og jobbformidling. På denne måten vert vi kjent med arbeidsøkjarane og kva ynskje og behov den enkelte har.
 


Verdigrunnlag Seljord Personal

Seljord Personal AS er opptatt av at vi skal vera tydelege på kva verdiar vi sett høgt. Dette har vore drøfta i personalgruppa i prosessen med å lage ei personalhandbok og som resultatet av dette arbeidet har vi sett desse verdiane høgast. 

Kompetanse - Ansvarleg - Respekt – Truverdig

Desse verdiane er ein del av Seljord Personal sin styringspyramide.

I toppen av pyramiden finn vi Seljord Personal sin visjon: 
 

- Ein arena for utvikling


Lyst til å jobbe hos oss?

Me er alltid på utkikk etter flinke folk som ynskjer å bruke sin kompetanse til å hjelpe andre. Hvis du er ei eller ein slik person så send gjerne ein åpen søknad til post@seljordpersonal.no


Serviceavdeling

Seljord Personal har som ledd i arbeidstrening muligheter til å ta på seg ulike serviceoppdrag. Typiske oppgaver vi utfører er å slå gress, ordne med ved, rydding, flyttehjelp eller måking av snø om vinteren.


Kurstilbud

Seljord Personal har per i dag ingen fastsatte kurstilbud, men har bred kompetanse innen HR og ledelsesutvikling. Dersom din bedrift ser for seg å øke kompetansen blant de ansatte innenfor dette området, så ta gjerne kontakt og vi ser sammen på mulighetene for en god løsning.


Rekruttering

Seljord Personal har til enhver tid inne flere jobbsøkere og et bredt kontaktnettverk over hele Telemark. Gjennom samarbeidsprosjektet Ringer i Vannet med NHO har vi avtaler med flere bedrifter omkring bemanning og rekruttering.

Er din bedrift på utkikk etter nye medarbeidere for en kortere eller lengre periode, så kan det være at Seljord Personal har en god løsning for nettopp din bedrift og går gjerne i dialog omkring dette.


PRESSEMELDING - Fusjon med Idea Kompetanse AS

Til kunder, leverandører og sammarbeidspartnere til Seljord Personal AS

Seljord Personal fusjonerer med IDEA Kompetanse AS

For mer Info, se link under

Pressemelding Fusjon


PRESSEMELDING

Samanslåing med Idea Kompetanse AS