Alle lag i turneringa får spele minimum 3 kampar med speletid 2 X 15 min. Dei fleste laga får 2 kampar laurdag og 1 kamp på søndag. Dei første kampane startar kl. 08:00 begge dagar. 

Klassene for 13 år, både for guttar og jenter, har i tillegg A-sluttspel.
Det er ikkje sluttspel i klassene fra 9 år til 12 år.

Alle kampar spelast på kunstgrasbanar eller naturgras ute, eller på kunstgras i Telemarkshallen.

 

Kampreglement

Frammøte
Spelarliste med namn og fødselsår på alle spelarane registrerast i Profixio, eller leverast ved innsjekking av laget i Gullbring fredag kved. Innsjekking skjer 17:00 - 22:00 fredag ettermiddag/kveld cuphelga. Alle lag må sjekke inn til cupen. Det er vår kontroll med at laget faktisk møter opp på cupen.

Ved kamp melder laget seg i banesekretariatet seinast 15 minutt før kampstart. Det er sekretariat på alle kamparenaene.

Kamptid
Alle klasser : 2 * 15 min. utan pause.

Puljespel i klassa 13 år
Ein spelar serie i dei oppsette puljene. Seier gir 3 poeng, uavgjort 1 poeng, tap 0 poeng.
Puljevinnerane går vidare til sluttspel/mellomspel som kampoppsettet viser. Ved lik poengsum blir laga rangert slik:
- Best målskilnad
- Flest scora mål
- Innbyrdes oppgjer
- Loddtrekning

Vinnaren i kvar pulje går til sluttspel. Og i enkelte klasser kan også ein eller fleire 2ar-lag gå til sluttspel i den grad det er nødvendig for å fylle opp ei kvartfinalerunde eller semifinalerunde. 

Begge cupane er avlyst

Sluttspel (Obs! Under revidering)
Det er sluttspel i klassene for 13 år. Slutspelet spelast som cup. I alle sluttspelkampar som ender uavgjort utanom finale, vinn det laget som er tildelt flest hjørnespark i løpet av kampen. Er det fortsatt likt, avgjerast kampen ved myntkast i sekretariatet.

I finalane blir det forlenga speletid til eit av laga har scora dersom det ved ordinær tid står likt i mål. Dersom ingen har fått mål etter 2*5 minutt (ikkje pause, men sidebytte), vinn det laget som har flest hjørnespark i forlenga speletid. Hjørnespark fra ordinær tid gjeld ikkje. Dersom laga har like mange hjørnespark, vinn det laget som har oppnådd siste hjørnespark i forlenga speletid. Dersom ingen lag har oppnådd hjørnespark i forlenga speletid, blir det myntkast i sekretariatet. Det blir ikkje spela bronsefinalar eller B-sluttspel.

Lag som ikkje møter til kamp
Om eit lag ikkje møter til fastsett tid og stad, blir resultatet 0 - 3 for det laget som ikkje møter.

Protestar
Protestar må leverast skriftleg i banesekretariatet seinast 15 minutt etter kampslutt. Lagleiar underretter dommaren fyrst. Protestgebyr kr. 400.- innbetalast saman med protesten. Gebyret betalast tilbake dersom protesten blir tatt til følgje.

Spelarliste / overårige
Ein spelar kan ikkje delta på meir enn eit lag i same klasse. Spelarliste med namn og fødselsår på alle spelerane leverast ved innsjekking av laget, alternativt i banesekretariatet 15 minutt før fyrste kamp. Laga har lov å ha med 3 spelarar i troppen som er inntil eit år for gamle i klassa. Berre 2 av desse har lov til å vere på banen samtidig.


Reglar 9erfotball
Turneringa fylgjer NFF sine reglar med eit unntak, grunna kortare kampar enn det som er vanleg i seriespel.

Dette unntaket er:

  • Det blir ikkje praktisert 5 minuttars utvisning på ein spelar som får gult kort.


Reglar 7ar fotball
Turneringa fylgjer NFF sine reglar med viss unntak, grunna kortare kampar enn det som er vanleg i seriespel og lokal tilpassing.

Desse unntaka er:

  • Det blir ikkje praktisert å sette innpå ein ekstra spelar når kampen ikkje er jambyrdig.