Gullbring Kulturanlegg

Her serverast alle måltidene til dei som har A - kort.
Dette er i samme bygget som innsjekkinga er på fredag ettermiddag/kveld.

 

Måltider

Gjeld dei som har A - kort:

Laurdag   06.30 - 10.00  Frokost. Dei som vil kan smøre matpakke til lunsj

                15.30 - 19.00  Middag

Søndag    06.30 - 10.00  Frokost og eventuelt matpakke til heimreise

 

NB!  For å unngå kø til frokost:
Laga skal komme samla og seinast ein time før første kamp.
Dei som ønskjer det kan smøre matpakke til lunsj.

Det er skilta til glutenfri mat. Andre som har spørsmål rundt allergiar eller andre tilpassingar tar kontakt med kjøkkenpersonalet.