Påmelding

Påmeldingsgebyr er kr 1900,- pr. lag bortsett fra 9-årsklassene (5er) der påmelding koster 1200 kr.

Deltakarkort

Alle spelarar og lagleiarar som følger laget må ha deltakarkort, A –  eller B – kort.

Du kan enten velge type og antall deltakarkort når du melder på laget, eller du kan velge å gjere dette seinare. Vi har satt frist til 8.mai for påmeldte lag å bestille deltakarkort. Inntil den dato kan du fritt gå inn og endre type/antal deltakarkort.

A – kort inkluderer
-    2 overnattingar på skule eller tilsvarande. Vi plasserer lag fra samme klubb på samme overnattingsstad. Våre overnattingsstader er sentralt plassert ift til sentrum. Det er korte avstander.
-    Måltider -  Laurdag: frokost, matpakke til lunsj, middag.   Søndag:  frokost og evnt matpakke til heimreise
-    Premiering til spelarar
-    Gratis buss mellom Bø sentrum, kamparenaer og Bø Sommarland
-    Fri adgang til Bø Sommarland lørdag og søndag
-    Fri adgang til kveldsarrangementet

B – kort inkluderer det samme som A-kort bortsett frå overnatting og mat.

 

A – kort kostar 1310 kr

B – kort kostar 590 kr

NB!  B-kort kan også kjøpast av deltakarane sine familiemedlemmer eller andre som følgjer laget på cupen.


Når klassene begynner å bli fulle kan lag som kjøper A-kort bli prioritert.

PÅMELDING HER