Formål

VTMK vart skipa i 1983, med formål å fremme interesse for motorhistorie, og å halda liv i denne delen av kulturen. Det vil sei, klubben står open for alle med interesse for køyretøy og motortekniske innretningar som har vore i bruk gjennom tida. Den største interessa hjå medlemmane er personbilar, motorsykklar av eldre årgang, med omlag 80 kjøretøy ferdig restaurert og skilta. Klubben har omlag 100 medlemmar, dei fleste frå Vest Telemark, men og frå andre delar av fylket. Vi har eige klubbhus i Seljord med møterom, garasje og verkstad med verktøy og utstyr. Dette er disponibelt for restaurering og vedlikehald av kjøretøy og objekt.
​​​

Les meir

Formål

VTMK vart skipa i 1983, med formål å fremme interesse for motorhistorie, og å halda liv i denne delen av kulturen. Det vil sei, klubben står open for alle med interesse for køyretøy og motortekniske innretningar som har vore i bruk gjennom tida. Den største interessa hjå medlemmane er personbilar, motorsykklar av eldre årgang, med omlag 80 kjøretøy ferdig restaurert og skilta. Klubben har omlag 100 medlemmar, dei fleste frå Vest Telemark, men og frå andre delar av fylket. Vi har eige klubbhus i Seljord med møterom, garasje og verkstad med verktøy og utstyr. Dette er disponibelt for restaurering og vedlikehald av kjøretøy og objekt.
​​​

Les meir

Om VTMK i Telemarksavisa (22.03.2008)

Bilde