Terminliste 2022

Møte- og aktivitetsplan for klubben i 2022 
Medlemsmøta vert halde i klubbhuset på Århus industriområde, Århusmoen 11. 

Terminlista er og lagt ut på heimesida til klubben. SMS-påminning vert sendt ut til medlemmer etter ønske. 

Våren 2022 

Laurdag 29. januar Årsmøte Seljord Hotell kl 17.00  avlyst

Fredag 4. mars Medlemsmøte hjå Tarjei, Olea Crøgers vei 8 kl 19.00 

Fredag 1. april Medlemsmøte Klubbhuset kl 19.00 

Fredag 6. mai Medlemsmøte Klubbhuset kl 19.00 

Fredag 27. og laurdag 28. mai Vårmarknad (Brukt- og delemarknad) Dyrskuplassen 

Laurdag 25. juni Sjøormløpet start fra Seljord fra kl 10, målgang på Straand hotell i Vrådal. 

Hausten 2022 

Fredag 2. september Medlemsmøte med evaluering av Sjøormløpet. Klubbhuset kl 19.00 

Torsdag 7. oktober Medlemsmøte Klubbhuset kl 19.00 

Fredag 4. november Medlemsmøte Klubbhuset kl 19.00 

Fredag 2. desember Medlemsmøte/julemøte Klubbhuset kl 19.00